Nhượng lại căn hộ hiện đại Chung cư Golden Palm Việt Nam