Công bố siêu dự án cao cấp Golden Field Mỹ Đình Hà Nội